Физика на нагарите

Въглеродният нагар в горивната камера ще повлияе и  на топлинния пренос.

Вероятно сте наясно, че при увеличаване на температурата на двигателя  дори с няколко градуса,  натрупването на прекомерен въглероден нагар в горивната камера  може да предизвика предварително запалване, което води до увеличаване на разхода на гориво.

Но знаете ли, че прекомерното натрупване на твърди въглеродни нагари практически намаляват и обемната ефективност на двигателя?

По време на тактовете  горене и изпускане цилиндрова глава и буталните пръстени които докосват цилиндровите стени абсорбират някаква част от топлината на изгаряне на цилиндъра, като челото на буталото  действа като първичен радиатор.
В зависимост от характеристиките на топлопренасяне на даден двигател, количеството топлина първоначално се абсорбира (и съхранява временно) от буталото по време на тактовете  горене и изпускане.
Количеството топлина може да е значително. Част от тази съхранявана топлина  се прехвърля към постъпващата гориво-въздушна смес  по време на тактовете засмукване и сгъстяване.

Топлината, прехвърлена на индукционния заряд, трябва да е достатъчна само за подобряване на изпаряване на горивото, и за предотвратяване на конденза по стените на цилиндъра. Силно покритите с въглерод повърхности на буталото и горивната камера, които прекомерно повишават температурата на  засмуканата гориво-въздушна смес в горивната камера, водят до гориво-въздушни смеси, които постигат относително по-високи температури в края на такта на засмукване, отколкото в неговото начало, което от своя страна може да доведе до намалена обемна ефективност.

Така че както замърсените инжектори, така и въглеродни нагари са нежелателни, но с течение на времето стават неизбежни.

Тези поглъщащи енергия нагари се натрупват не само върху компонентите, които са пряко изложени на горивния процес, като бутала, сегменти и клапани, но и върху дюзите, отворите на системата за рециркулация на отработените газове и изпускателните компоненти.