Защо да правим Водородно почистване

Водородно почистване – carbon cleaning на нагари в ДВГ е иновативен метод позволяващ поддържане на двигателите в добро, работоспособно състояние. Нагарите в ДВГ представляват Въглерод. 

Въглеродът е естествен страничен продукт от процеса на изгаряне на горивата на автомобилите, който се изпуска през изпускателната система на автомобила. Следователно е нормално тънък слой въглерод да покрие частите на двигателя и изпускателните компоненти, които влизат в контакт с процеса на горене.

Наредбите за ограничавне добавките към горивата доведоха отново до увеличаване на въглеродния нагар. Обикновено въглеродния нагар не представлява забележим проблем за шофьорите, докато не нарасне прекалено. Но последиците от въглеродния нагар са явни при почти всички превозни средства.

Въвеждането на замърсителите в процеса на горене като масло, лошото качество на горивото или прекалено богатите горивни смеси, както и лошите навици за шофиране или шофирането при градски условия с често спиране и потегляне, може да доведат до по-бързото образуване на прекомерен нагар, което пък да доведе до намаляване на мощността на двигателя, увеличен разход на гориво и в крайна сметка до скъпо обслужване и ремонти.

Много автомобилни техници и директори на сервизи са наясно с факта, че прекаленото натрупване на нагар върху горивна камера може да създаде значителни проблеми в управляемостта на днешните двигатели. Търсенето на по-мощни и икономични двигатели е довело до сложна система от сензори за тяхното управление, компютри, компоненти за емисии и високо рафинирани вътрешни геометрии, създадени по много по-строги изисквания, отколкото в миналото.

Добрата новина е, че водачите шофират с по-голямо удоволствие, а лошата е, че бордовите системи за контрол често маскират появата на проблеми, докато същите станат по-силно изразени и сериозни.

Автомобилните сервизи и шофьорите трябва да се съсредоточат върху факта, че въглеродният нагар и следователно влошаващата се производителност на двигателя е постепенен (и най-вече незабележим) процес, който не само влияе върху работата на двигателя, но и върху увеличаване на разхода на гориво и вредните емисии.

Комбинирането на днешните високи цени на горивото с акцент върху намаляване на емисиите, увеличаването на ефективността на двигателя и продължителността на експлоатация, както и  услугите по декарбонизация на двигателя, предлагат истинска полза за потребителите и по-голяма възможност за превантивна поддръжка (ПП).
Все по-нарастващата цена на горивата през последните години се превърна в доста емоционална, гореща тема.

Фокусирането върху услугите по водородно почистване на въглеродния нагар ще донесе позитивни резултати както на сервизните центрове, така и на клиентите.

Въглеродният нагар върху двигателите има измерим ефект върху ефективността на двигателите, емисиите и разхода на гориво.

Доказано е, че редовното водородно почистване на въглерода предотвратява тези проблеми, а ремонтното почистване отстранява вече натрупаните по-тежките нагари.

Методите са различни, както и резултатите.

HHO Bulgaria е разработила наистина иновативен метод, който е най-ефективен, благоприятен за околната среда, неинвазивен, лесен, бърз и на достъпни цени.

Методът за водородно почистване на нагарите на двигателите на HHO Bulgaria не изисква разглобяване на двигателя, тъй като целият процес се извършва с помощта на вакуумен маркуч, прикрепен към смукателния колектор на двигателя.