Технически аспекти

Водородно почистване на Нагари  в рециркулационната система

Няма двигател с 100% ефективно изгаряне.

Някои въглероди обикновено излизат през изпускателната система. Активният въглен тогава се въвежда отново обратно през смукателния отвор на системата за рециркулация на отработените газове, и съществува тенденция за натрупване и запушване на отворите на тази система. Двигатели с прекомерна консумация на масло също могат да изострят проблема.

EGR преди и след почистване
EGR преди и след почистване

Базираните на масло въглероди могат да се натрупат върху износени бутални пръстени, при което масло може да изтича покрай пръстените в картера. Масло може да попадне в горивната камера от износените смукателни клапани или водачите на клапаните.

 Нагарите от базираните на масло въглероди имат мокра и лепкава консистенция, за разлика от по-сухите активирани въглеродни нагари, причинени от неефективното или непълно изгаряне.

Водородно почистване на Нагари от инжекторите

Инжектори Водородно почистване
Инжектори Водородно почистване


Освен горепосочените проблеми с инжектора, въглеродните нагари, които се натрупват върху накрайниците на инжектора за горивото неизбежно ще доведат до неравномерен модел на пръскане на горивото.

Тъй като модела на разпръскване се деформира до неравномерно атомизиращи модели, ще настъпи повишаване на въглеродния нагар.

Водородно почистване на Нагари от бутални пръстени

Много от съвременните двигатели използват алуминиеви бутала и други компоненти.

Тъй като  алуминиеви бутала постигат по-високи характеристики на топлинно разширение от цилиндровите стени, те трябва да бъдат проектирани така, че да имат достатъчно свободно разстояние при най-екстремните температурни условия.

Темповете на разширение между буталата и цилиндровите стени ще бъдат в техния максимум при условия на пълно натоварване на двигателя, така че при частични условия на натоварване, свободното разстояние между алуминиевото буталото и стените на цилиндъра е по-голямо от оптималния размер.

Това увеличение в пространството между буталата и цилиндровите стени увеличава вероятността от отлагане на въглерод в участъка на сегмента.

Бутални пръстени преди почистване
Бутални пръстени преди почистване
Бутални пръстени след почистване
Бутални пръстени след почистване

Водородно почистване на Нагари от свещи

Според производителите на свещи въглеродното замърсяване причинява по-голямата част от проблемите със свещите. 

NGK посочват, че въглеродните нагари, които се натрупват в горящия край на свещта, ще образуват проводящ път от централния електрод надолу към носа на изолатора, където изолаторът допира металния корпус. Това дава възможност за протичане на електрически ток.
При прилагане на напрежението при определени условия, въглеродната пътека може да пропусне достатъчно ток, което да попречи на натрупването на правилното напрежение в празнина и ще настъпи прекъсване на запалването.

 

Водородно  почистване на датчици и компоненти от изпускателния тракт на ДВГ

Смукателен тракт

Въглеродните нагари могат да се натрупват в дроселното тяло и смукателния колектор, както и в каталитичния конвертор и кислородните сензори. Повредите на отдолу лежащите компоненти които причиняват ефективността на горенето на цилиндъра ще бъде по-малка от тази, за която двигателят е проектиран да доставя, което ще предизвика тиктакаща бомба “въглероден нагар” със закъснител.
Например, ако запалителната система произвежда по-малка от нормалното искра в един или повече цилиндри, ще се получи повече неизгоряло гориво (по-високи въглеводороди) и ще се натрупат повече нагари.

Твърде много гориво в камерата (богато течащо), повреди в системата за  рециркулация на отработените газове и мръсни, капещи или запушени горивни инжектори, ще доведат до по-голяма загуба на енергия и по-голяма горивна неефективност. Това неизгоряло гориво ще се натрупва под формата на въглеродни нагари в горивната камера.

Извършването на ремонти на повредите от въглеродни нагари се ограничава само до обслужване или подмяна на тези компонентите по време на процедурата. Например, ако каталитичният конвертор е подменен, той ще функционира нормално само ако другите компоненти работят в рамките на съответни отклонения. Въпреки това, ако въглеродните нагари са все още налице вътре в горивните камери, по-големи от нормалните количества въглерод ще се изпуснат в новия конвертор, съкращавайки неговата продължителност на експлоатация и оперативната му ефективност.

Затова е строго препоръчителна добра процедура за почистване на въглерода след извършването на всеки ремонт.

Водородно почистване на нагари в DPF / FAT филтри

Всички съвременни автомобили са оборудвани с DPF/FAT филтри. За да могът да улавят и най-малките сажди те са издрадени от много „ситна мрежа” , която се задръства при градско шофиране.

Водородно почистване е изключително удачна процедура за почистване на саждите , които всъщност са карбонови отлагания е изключително удачно.

DPF филтър водородно почистване
DPF филтър водородно почистване

По принцип DPF филтрите имат възможност за регенерация. Тя се извършва при управление на автомобила с определена скорос за определено време. За съжаление при ползване на автомобила основно в градски условия регенерацията е невъзможна. За автомобили управлявани основно в градски условия се препоръчва Водородно почистване. То се извършва при работа на автомобила на място. По време на процедурата Водородно почистване се подава водородо-кислороден газ на празен ход на двигателя.

По време на водородното почистване на DPF / FAT филтъра увеличава пропускливостта на газовете с около 20-30%.

За да се завърши процедурата по водородно почистване на DPF филтъра е необходимо след нея автомобила да се управлява 20-30 километра на около 3000 оборота. В следствие е възможно да забележите върху задната част на автомобила да се отделят черни налепи с гъста черна консистенция.
Те се отделят именно в следствие на Водородното почистване.

С процедурата Водородно почистване на DPF/FAT филтър и управление в натоварен режим 20 минути може да се увеличи пропускливостта му до 50%.