Снимки и инструкция

Комбиниран апарат за почистване на нагари на ДВГ и Газопламъчно запояване, заваряване и рязане на метали с кислородо-водороден газ

CCW10 / CCW15

Външен вид и устрройството и работа с апарата

апарат за водородно почистване CC10
апарат за водородно почистване CC10
апарат за водородно почистване CC10
апарат за водородно почистване CC10
апарат за водородно почистване CC10
апарат за водородно почистване CC10

 

При протичане на електрически ток през вода се отделят два газа – кислород и водород. Те образуват така наречения Газ на Браун.  Разходен материал за производството на газ е водата, затова при работата му количеството и намалява.

Апарат за Водородно почистване СС15
Апарат за Водородно почистване СС15

Най-ляво на панела за управление е разположен голям светещ червен бутон ON/OFF с помоща на който се включва и изключва апарата.

До него на  панела за управление е разположен „ регулатор на количеството произведен газ”(HHO GAS). Това е многооборотен потенциометър (черно копче с показалец)  с помоща на който при завъртане по часовниковата стрелка се увеличава количеството произведен газ.

Над  „ регулатора на количеството произведен газ” е разположена тризнакова цифрова светлинна индикация която покзва в литри количеството произвеждан HHO gas. Синият  бутон STOP служи за изключване на апарата.

До него е разположен червен бутон. С натискането на този бутон се включва апрата да произвежда газ.

В случай че сме в постоянен режим на работа червения бутон свети и  а на дисплея на таймера има изписани нули. Този режим се използва при работа с горелка.  За да прекъснем работата на апарата трябва да натиснем STOP.

Ако желаем апарата да работи с ТАЙМЕР и да изключи след определено време задаваме продължителност на работа с копче SELEСT TIME, като го завъртаме по часовниковата стрелка.   Над него на дисплея се изпива времето което сме избрали. След  изтичане на зададеното време на дизплея се изписват нули и се включва звуков сигнал. Натискаме бутон STOP за да изключим звуковия сигнал и на дисплея да се появи последното избрано време.

Ред на работа с CCW 10:

 

 1. Включваме щепсъла в контакта.
 2. Включваме бутон ON/OFF – той светва в червено.
 3. Завъртаме на дясно трипътния клапан ако апарата е комплектован с горелка.
 4. Прикрепваме щипките към акумулатора.
 5. Пододсъедяваме шланга за подаване на газ към ДВГ към въздушния тракт на автомобила. Добре би било ако газа се подаде в точка в която има малък вакум от двигателя с цел по добро усвояване на газа и по-добро почистване.
 6. Изберем времето за почистване – настройка на време на таймера.
 7. Запалваме двигателя на автомобила.
 8. Натискаме червения бутон. С него се включва апрата и започва подаване на газ към ДВГ. Стартира се и обратен брояч който показва колко време остава до края на процедурата за почистване.
 9. С помоща на Регулатора  на количеството произвеждан газ подаваме необходимото ни количество. Над бутона на дисплея се изписва количеството произвеждан газ в литри.
 10. След изтичане на зададеното на таймера време на дисплея се изписват нули и се включва зуков сигнал. След натискане на STOP се изписва последното зададено време.
 11. Намаляме на дясно бутона за регулиране на количеството произвеждан газ.
 12. Изключваме апарата от бутон ON/OFF.
 13. След като сме изключили CCW 10 изгасяме двигателя на автомобила.

На панела за управление на апарата в дясно са разположени индикаторите които показват нивото на вода (воден разтвор на калиева основа) . Имаме три светлинни индикатора – зелен – покзващ максимално ниво на водата, жълт – покзващ че нивото на водата в апарата е нормално и червен светлинен индикатор показващ че нивото на водата е под минималното за нормалната му работа.

Произведения в електролизера водородо-кислороден газ преминава през бъблер (прозрачен съд пълен с дистилирана вода),разположен под панела за управление,  който изпълнява две функции – воден затвор – не позволява в случай на обратно горене пламъка да попадне в електролизера и влагоуловител в който се отлагат парните фракции и пръски електролит. Вътре в бъблера има разположен еднопосочен клапан , който позволява на флуидите да преминават само в една посока, при изключена система този клапан позволява да се засмуче обратно в клетката кондензиралата вода при работата и. За да се осуши газа на дъното на бъблера е мотиран дифузер , който разбива газа на малки мехурчета и при издигането им водата в бъблера охлажда газа и отнема водните фракции.

След бъблера по шланга Газа на Браун попада в обогатител-охладител за да се ползва апарата за газово рязане или към шланг с който се подава в ДВГ за почистване на карбонови отлагания. Избора дали да насочим газа към горелката или за почистване на двигател става с помоща на трипътен вентил. Ако крана е завъртян на ляво работи горелката ако е завъртян надясно работи системата за почистване.

Само за апарати комплектовани с горелки:

Охладител-обогатителя  е метален съд от който излиза сдвоен маркуч преминаващ под метална ролка, която представлява регулатор за обогатяването на газа.  Обогатител-охладителя изпълнява две функции – на кондензационен съд в който газа се охлажда и кондензират водните пари и обогатотел на газа с въглеводородни пари. В този съд се налива въглеводород (бензин, бензол ацетон или др.) и при преминаването на газа той се обогатява с парите му с цел регулиране температурата на пламъка. Температурата на пламъка на кислородо-водородния газ произвеждан от апарата може да достигне 2600 градуса.

След  това газа на Браун попада в горелка с вграден в дръжката и сух арестор. Горелката е окомплектована с  дюза с размер 1,4 мм.

АВАРИЙНИ СИГНАЛИ СВЕТВАЩИ В ДЯСНО НА ПАНЕЛА

На панела за управление са разположени  три червени светлинни индикатора, които светват в случай на аварийна ситуация след задействане на определена защита. Индикаторите показват следните аврийни ситуации:

 • ELECTROLYTE – намалена проводимост на електролита – дължи се на ниска температура или замърсен електролит. Ако до 15 минути след включване на апарата да произвежда газ сигнала не изгасне е необходимо да се смени електролита.
 • Engine stop. – Изключен двигател. В случай на изгасване на двигателя по време на почистване не палете поне 10 минути автомобила. Преди запалване продухайте с въздух въздушния тракт  през които се е подавал Газа на Браун в ДВГ към смукателния колектор.
 • High pressure  – притиснат маркуч не позволяващ газа да излиза от апарата, или прои работа с горелка,  в случай че се ползват дюзи с малък размер, а апарата е настроен да произвежда по-голямо количество газ, което не може да премине през дюзата налягането в системата се повишава над 0,25 bar. тя изключва.
 • Нормалното работно налягане на апарата е около 0,15 – 0,2

На лицевия панел е разположен манометър, показанията на който трябва да се следят.

Нормалното работно налягане на системата е около 0,15 – 0,2 bar. При повишаване на налягането над 0,25 bar генератора изключва автоматично. В случай че налягането се вдигне над 0,3 bar. и машината работи,  това означава че е възможна авария на датчика следящ налягането и системата трябва веднага  да се изключи.

На задната страна на апарата ниско долу е разположен кран за източване на електролита.

Отпред зад вратичката в помещението на бъблера и охладителя на апарата е разположено отверстието за зареждане с вода. Капачката е изработена от черна пластмаса и под нея е разположен уплатнителен гумен о-пръстен. Препоръчваме капачкта да се затяга на ръка а не с инструмент до леко преплескване на уплатнителния гумен пръстен.

Апарата е разположен върху платформа на колелца. Две от колелцата са със спирачки. Препоръчва се преди започване на работа спирачките да са задействани.

Препоръчва се работа на апарата в перфектно хоризонтално положение. В случай че апарата не е нивелиран е възможна некоректна работа на датчиците за ниво и нарушена работа на електролизера.

 

Изисквания към техника на безопасност при работа с апарата

Апарат CCW10 е сложно устройство при работата с който е необходимо да се съблюдават мерките за безопасна работа.

Задължително е контакта в който се включва апарата да е занулен.

Забранява се работа с апарата в пожаропасна среда.

Преди и след  работа с апарата внимателно се оглежда работната площатка и се отстраняват всички запалими, нагрети или горящи предмети.

Препоръчваме при газопламъчна работа да се ползват защитни тъмни очила.

Работна температура на апарата +5 до +35 градуса, влажност на въздуха до 80%.

Не се допуска работа на апарата с незапалена горелка или в режим на почистване на ДВГ несвързан шланг към работещ двигател.

Подготовка за работа на апарата

Зареждане с електролит

Апарата се зарежда с воден разтвор на чиста калиева основа (КОН) .  В 14 литра дистилирана вода се сипват 2 кг КОН. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВО СЕ СИПВА ВОДАТА В СЪДА А СЛЕД ТОВА КОН). Препоръчваме разтварянето на електролита да става в стъклен или съд от неръждаема стомана.  Ако се ползва пластмасов съд то той да е с дебели стени защото при разтваряне на електролита се отделя много топлина.  Ползвайте антипенеител  (antifoaming agent) бяла течност приложена в комплекта – 3-4 капки в бъблера . Винаги наливайте вода и електролит в клетката през фунията която е в комплекта.

В бъблерите се налива чиста дистилирана вода до около половината на стъкления съд така че клапана да остане изцяло над водата.  По реме на работа се следи за нивото на водата в бъблера. При работа, в сучай че се напълни водата се излива и се зарежда отново до половината или така че клапана да остане над водата.

ВАЖНО:  Сменяйте всеки месец  дифузьорите в бъблерите – сините камъчета които разбиват газа на малки мехурчета. Те са консуматив. Ако не се сменят регулярно се задръстват и се повишава налягането в клетката , което води до влошена работа на клетката и повреда.

Охладител-обогатителя (flame modificator module) се зарежда с въглеводород (модификатор на пламъка –ацетон, бензол, бензин или др.) като се отвива пластмасовата капачка отстрани и с помоща на спринцовка се добавя не повече от 150 милилитра . Това количество е достатъчно за около 2 часа работа.  Ако апарата вече е работил проверете за наличие на конденз в охладителя и го отлейте преди наливане на модификатора на пламъка (въглеводородната течност). Внимание проверете гумения уплатнителен пръстен под капачката дали не се е деформирал и в случай на нужда го подменете.  Препоръчва се капачката да се притяга плътно  на ръка без инструмент за да се избегнат деформации на нея и уплатнителя.

Проверява се дюзата на горелката дали е добре затегната. Препоръчваме дюзата да се уплатнява с тефлонова лента. При необходимост дюзата се почиства.

Ако апарата е работил дълго време се препоръчва арестора (дръжката на горелката) и горелката да се промиват със слаб разтвор на борниста киселина, след това обилно с топла вода и обезателно след това да се продухват добре със сгъстен въздух. В случай че не се продухат добре 20 микроновите дупчици на огнепреградителния еленет ще останат запушени от водата и няма да може да преминава газ.

Преди работа с апарата задължително да се проверяват шланговете дали не са притиснати, пречупени или отсъединени.

Запуск и работа в газопламъчен режим с апарат CCW 10

 1. „ Регулатора на количеството произведен газ” преди включване винаги се поставя в крайно ляво положение (обратно на часовниковата стрелка).
 2. Включете апарата в електрическата мрежа. Подайте захранване като поставите в положение I червения бутон за включване разположен най-ляво на панела.
 3. Натиснете големия червен бутон в ляво на командния панел така че да светне.  В случай че „ Регулатора на количеството произведен газ”  преди включване е бил поставен в крайно ляво положение само ще се подаде захранване без да започне проиводство на газ.
 4. С помоща на „ Регулатора на количеството произведен газ” чрез завъртане  по часовниковата стрелка подайте захранване към електролизера и усилвайте плавно докато получите налягане над 0,07   Вентилаторите ще се включат след олко 10 секунди.
 5. При създадено налягане и видимо проиводтство на газ ( в бъблера е започнало интензивно отделяне на балончета) и изчакване докато се изгони въздуха в щланговете запалете горелката.
 6. Регулирайте производството на газ докато получите необходимия пламък. Препоръчително работно налягане около 0,15 – 0,2
 7. С помоща на металната ролка разположена най-отгоре на охладител-обогатителя регулирайте температурата на пламъка. Цвета на пламъка ще се променя от бледо жълт към син. В основата на пламъчния факел ще се образува синя ядка. Дължината на ядката трябва да е 0,5 до 1 сантиметър.
 8. В случай на необходимост от по силен пламък усилете производс твото на газ с помоща на „Регулатора на количеството произведен газ’’ като го завъртите по часовниковата стрелка и непременно следите налягането да не превишава 0,24
 9. След завършване на работа с апарата спрете производството на газ като завъртите обратно на часовниковата стрелка „ Регулатора на количеството произведен газ” .

Тъй като водорода е много свиваем и имаме създадено налягане в електролизера пламъка няма веднага да изгасне, а ще започне постепенно да отслабва. Не го изчаквайте сам да изгасва а просто пречупете маркуча малко преди горелката така че да сперете притока на газ и горелката че изгасне с леко изпукване.  В случай че оставите горелката сама да изгасне независимо от двата арестора и водния филтър се създават предпоставки за създавне на обратно горене, което може да доведе до неприятни последици.

 1. В случай че по време на работа водата свърши в електролизера на панела за управление ще светне червен индикатор оказващ това и ще се чуе звуков сигнал. Намалете обратно на часовниковата стрелка в крайно ляво положение „ Регулатора на количеството произведен газ” . Отворете внимателно капачката за доливане на вода намираща се отгоре на апарата и долейте не повече от един литър вода или доливайте докато светне зеления индикатор за максимално ниво. Внимане:- при доливане на вода трябва апарата да е включен в мрежата и да е натиснат в положение I и да свети червено големия червен бутон за подаване на захранване. Никога не доливайте повече от един литър вода. В случай че налеете един литър вода и апарата не покаже нормално ниво на електролита (светне жълтия индикатор) рестартирайте го като след изключване изчакате около 1 минута. Ако отново светне индикатор за ниско ниво налице е аварийна ситуация.
 2. В случай на задействане на червения индикатор „високо налягане” апарата ще се изключи аварийно. Загасете веднага пламъка на горелката. Поставете в крайно ляво положение „Регулатора на количеството произведен газ” и изключете червения бутон в положение 0 (така че да изгасне). Алармата за високо налягане е задействала защото количеството произвеждан газ е било по голямо от това което може да бъде пропускано от дюзата на горелката. При повторно започване на работа регулирайте количеството газ така че налягането да не превишава повече от 0,25 Препоръчително работно налягане 0,15-0,2 bar.
 3. В случай че при максимално на дясно завъртян „Регулатора на количеството произведен газ” генератора не вдига налягане по-голямо от 0,2 bar е възможно електролита да е отслабнал и това да възпрепятсва протичането на ток през елетролизера и проиеводството на газ. Друга причина която може да възпрепятсва ведна след включване на апарата получаване на максимално налягане е ниска температура на електролита в електролизера. След като апарата поработи около 15 минути и електролита се затопли ще получим желаната проводимост на електролита и ще започне отделяне на по-голямо количество газ. Друга причина може да е понижено напрежение в захранващата електрическа мрежа.