Въздействие на нагари върху работата на ДВГ

Като цяло, въглеродният нагар може да доведе драстично намаляване както на икономията на гориво, така и на производителността.

 Тъй като много автомобили разчитат на компютри и датчици за оптималната работа на двигателя е лесно да се види как въглеродният нагар може да причини поразии на модерните двигатели.

Например, повечето автомобили разчитат на бордовия компютър за регулиране на съотношението въздух / гориво в съответствие с показанията на кислородните датчици. Тъй като кислородните сензори са изложени на отработени газове от двигателя, е лесно да се забележи колко податливи са те на замърсяване от въглеродни отлагания.
Неправилните отчитания на кислородния сензор кара компютърът да прави корекции на впръсканото гориво въз основа на неверни данни, които също допринасят за проблема.

Особено дебелите нагари увеличават също компресията на двигателя понеже въглеродни нагари заемат повече място вътре в горивната камера. Необичайно високата компресия може да доведе до почукване на свещта (детонация), особено при шофиране под товар или при ускоряване.

При по-екстремни условия, ако въглеродните нагари са достатъчно дебели, горната част на буталото може в действителност да влезе в контакт с покритата с нагар глава на цилиндъра или клапите, при което, звукът наподобява шум от чук или когато лагерът на коляновия вал е повреден.

Въглеродният нагар може да доведе и до прекомерни вредни емисии в изгорелите газове. 

Прекомерно богата на гориво смес или изгорялото масло може да причини тежък въглероден остатък, който покрива вътрешността на каталитичния конвертор. Ако не бъдат овладени, прекомерните въглеродни нагари могат да направят каталитичния конвертор неефективен при изгарянето на парите на остатъчното гориво (въглеводороди).

Така повреден каталитичен конвертор трябва да се подмени. Освен това, ако законът изисква проверка  на вредните емисии в изгорелите газове, не можете да преминете теста,  тъй като каталитичният конвертор не е в състояние да намали вредните емисии на вашия автомобил в рамките на установените стандарти.

8 признака, които трябва да следите ако подозирате въглероден нагар:

  1. Свистене и тропане или предварително запалване на двигателя
  2. Колебания и нестабилна работа на двигателя
  3. Лошо ускорение
  4. Обща липса на мощност
  5. Зацапана запалителната свещ (и)
  6. Често заглъхване при студено време
  7. Черен изпускан дим (прекалено богата на гориво смес) или синьо-сив пушек (изгаряне на масло)
  8. Звук на почукване на двигателя (от прекомерни отлагания върху буталните глави).От гледна точка на вредните емисии, същите екологични опасения, които причиниха развитието на безоловните горива, системи с високо енергийно запалване и електронното впръскване на горивото, също значително намалиха въглеродните отлагания.

Преди регулярна употребата на безоловни горива, проблемите с въглеродните отлагания са значителни. Допълнително намаляване на въглеродните отлагания беше постигнато и чрез добавяне на различни химикали, за създаването на миещи горива, които спомагат за незалепването на въглеродните отлагания върху горещи метални повърхности като смукателните клапани и инжектори на гориво.

Въпреки това, въглеродните нагари се появиха отново с пълна сила през последните години.

Във връзка с опазване на околната среда са създадени минималните стандарти за използване на добавките в горивата и повечето търговци на горива всъщност намалиха нивото на концентрация на миещи средства в техния бензин и дизел с до 50%!
Октановото и цитаново число и качеството или вида на горивото използвано в двигателя  може да бъде и повод за загриженост.

Индексът на управляемост (ИУ) е мярка за общата тенденция на бензина, за пълното изпарение. Гориво с по-висок ИУ е по-малко летлив от този с по-ниския индекс. Премиален клас бензин за висока компресия двигатели е класиран с по-висок ИУ (по-малко летливи), отколкото при обикновения или среден клас бензин за двигатели с ниски и средна компресия. Тъй като горива с по-висок ИУ или октан горят по-бавно, двигателите с по-високото съотношение компресия обикновено използват по-високи октанови горива, за избягване на топлина, предизвикана от предварително запалване.

Въпреки това, при използване на високооктаново число (по-малко летливо) гориво в сравнение с това, за което е проектиран двигателя, горивото ще изгори твърде бавно, което ще доведе до непълното изгаряне, и увеличени въглеродни нагари и проблеми с управляемостта, като например повече проблеми със студения двигател и недостиг на производителност по време на затоплянето на двигателя, колебания и заглъхвания при умерени температури на околната среда.